En friskluftbild mellan alla köldbryggsberäkningar.