Går du i tankar att införskaffa dig en drönare eller har nyligen köpt din första obemannade flygfarkost och vill lära dig mer om regler kring drönare och vad du som drönarpilot bör tänka på inför flygturen? I denna guide tar vi dig igenom det du behöver känna till, reglerna, spridningsstillståndet och försäkringarna.

Sammanfattningsvis behöver vi i Sverige inte något tillstånd för att flyga med drönare, så länge drönaren väger mindre än 7 kg, men vi behöver följa vissa regler i ”Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade luftfartyg”. Bland annat ska vi hålla vissa avstånd till flygplatser och hålla avstånd till människor, djur och egendom. Alla bilder som ska spridas, exempelvis på Instagram eller hemsidor behöver vi ansöka om tillstånd för, och flyger vi kommersiellt krävs en ansvarsförsäkring, ungefär som en trafikförsäkring.

1. Regler för drönare som du måste känna till

Det viktigaste du som blivande drönarpilot bör känna till är reglerna. Drönare är relativt nytt för de flesta och det har hänt en hel del de senaste åren när det kommer till regler. Drönare har inte funnits tillgängligt på samma sätt som det finns nu och reglerna har ändrats ett flertal tillfällen de senaste åren för att hänga med i utvecklingen. Idag behöver du exempelvis inte söka tillstånd för att flyga drönare om inte drönaren väger mer än 7 kg.

De regler som finns specifikt för drönare i Sverige är de som transportstyrelsen föreskrivit i ”Transportstyrelsens föreskrifter
om obemannade luftfartyg” TSFS 2017:110. Dessa reglerar vad och hur du får flyga i Sverige. Du hittar reglerna på Transportstyrelsens hemsida eller i TSFS 2017:110.

Här är några av de viktigaste reglerna för drönare som väger mindre än 7 kg:

 • Märk din drönare
 • Flyg inom synhåll och max 120 meter från marken
 • Håll avstånd till människor, djur och egendom
 • Flyg inte över kärnkraftverk, fängelser, naturområden och militära områden
 • Flyg lägre än 50/10 meter och minst 5 km från landningsbanan inom flygplatsens kontrollzon eller trafikinformationszon
 • Ta inte kränkande foton och sprid inte flygfoton utan tillstånd
 • Flyg minst 1 km från helikopterflygplats

Ett tips är att besöka ”Min drönare”, en mobilanpassad webbplats från Transportstyrelsen där man bland annat samlat två användbara kartor. Ena kartan är framtagen av Luftfartsverket för just drönarpiloter och ger en översiktlig bild av det svenska luftrummet, t.ex. flygplatser och restriktionsområden. Den andra kartan är Naturvårdsverkets ”Skyddad natur” som visar bland annat naturreservat och Natura 2000-områden. All drönarflygning inom Natura 2000-områden är förbjuden, men för naturreservat finns inget generellt förbud (förutom att du ska hålla avstånd till djur) utan här får man titta i föreskrifterna för respektive naturreservat.

2. Spridningstillstånd om du ska sprida bilder

Enligt den svenska lagen ”Lagen (2016:319) om skydd för geografisk information” krävs tillstånd för att sprida geografiskt material som registreras från luften. Det kan vara allt från landskapsbilder till mer avancerade mätningarna av mark eller vatten. Det betyder att exempelvis bilder som ska publiceras på Instagram, Facebook eller på din hemsida måste granskas och du måste ha tillstånd att publicera dessa.

Spridningstillstånd fås genom att skicka en kostnadsfri ansökan till Lantmäteriet (eller Sjöfartsverket om informationen gäller sjö- eller havsbotten) och det tar oftast ett par dagar att få sitt material granskat. Notera att det inte längre finns något som kallas ”självgranskning” som tidigare, idag måste all granskning utföras av Lantmäteriet. Det finns dock vissa undantag när tillstånd inte behövs, vilka du kan läsa om nedan. Det ska tilläggas att så fort något som inte är undantaget visas i bilden måste materialet granskas.

Undantag som inte kräver tillstånd:

 • Bostadsbyggnader med tillhörande tomtmark och anläggningar.
 • Områden för offentliga tillställningar och evenemang.
 • Offentliga platser enligt ordningslagens 1 kap. 2§ (exempelvis allmänna vägar, gator, torg och parker).
 • Din privata skogsmark, om inget annat än skog och anläggningar för skogsbruket finns med i materialet.
 • Åkermark och annan odlingsmark.

Så ansöker du om spridningstillstånd

Ansökan skickas in digitalt genom att fylla i ett formulär på Lantmäteriets hemsida. Materialet skickas separat, antingen digitalt genom filuppladdning hos Lantmäteriet eller genom att skicka in ett USB-minne. Filuppladdning görs genom en länk som Lantmäteriet skickar till dig efter de mottagit din ansökan. De bilder som skickas in bör vara originalet med metadata, det underlättar granskningen. Tänk på att Lantmäteriet ger tillstånd till den upplösning du skickade in bilden, så om du skulle skicka in en lågupplöst bild får du inte publicera en bild som har högre upplösning. Ett tips är att ange i ansökan att du önskar få svar per e-post, annars får du vänta ytterligare några dagar på tillståndet som skicka med post.

Man ska inte vara rädd för att skicka in ansökan om spridningstillstånd för sina bilder om man är osäker, Lantmäteriet är vana att hantera denna typen av material och de ser hellre att man skickar in en gång för mycket än en gång för lite.

Läs mer om Tillstånd enligt lagen om skydd för geografisk information på Lantmäteriets hemsida.

3. Försäkringar ett krav eller en rekommendation

Att försäkra sin drönare kan vara bra (och ett krav). Man kan säga att det finns två sätt att försäkra sig som drönarpilot. Det ena är en slags allriskförsäkring och täcker eventuella skador på din drönare som uppkommer under flygtid. Den andra är en flygansvarsförsäkring och täcker sak- och personskador, ungefär som en trafikförsäkring för en bil.

Om du flyger kommersiellt är det ett krav på att teckna en flygansvarsförsäkring, men för de som endast flyger för uppvisning (privatpersoner) är det endast en rekommendation från Transportstyrelsen. Försäkringen ska vara en form av ansvarsförsäkring för skada mot tredje man och annan egendom och uppgå till 750 000 SDR (motsvarar cirka 9 miljoner kr). Svedea är en av dem som erbjuder ansvarsförsäkring för drönare och de har även ansvarsförsäkring för privatpersoner.

En allriskförsäkring erbjuds hos ett flertal bolag. DJI erbjuder även sina kunder en slags allriskförsäkring som de kallar DJI Care och DJI Care refresh. En allriskförsäkring är inget krav, men om du har lagt ned mycket pengar på en drönare kan det vara tryggt att flyga iväg med en bra försäkring i bagaget.