Hiking

En HDR-bild från en fjällvandring vid Ramundberget.