Med bländaren bestämmer du, förutom hur mycket ljus som ska träffa kamerans sensor, också skärpedjupet. Skärpedjupet, eller omfånget som det också kallas, är alltså hur mycket av bilden i djupled som ska vara i fokus. Ett hög bländartal (t.ex. f/11) ger ett längre skärpedjup och lämpar sig för landskapsbilder medan ett lågt bländartal (t.ex. f/2.8) ger ett kort skärpedjup, vilket är bra för exempelvis porträttfotografering där bakgrunden ska vara suddig.

Utifrån detta är det vanligt att tänka sig att ett så stort bländartal som möjligt (många objektiv tillåter bländartal f/22) är det bästa för landskapsfotografering. För då får vi väl hela bilden skarp, eller? Faktum är att ett större bländartal oftast inte ger den skarpaste bilden. Alla objektiv presterar olika bra om bländaren är inställd på ett lågt tal eller ett högt tal, men generellt så tappar man skärpan vid mindre bländaröppning, d.v.s. högt bländartal, p.g.a. något som kallas diffraktion.

Inom landskapsfotografering beskrivs ofta bländartal mellan f/8 och f/11 som den ultimata bländaren om bilden ska vara så skarp som möjligt utan att skärpedjupet blir för kort. Detta beror förstås helt på vilken bild som ska tas, men också objektiv och kamera. Kameror med mindre sensorstorlek behöver i regel lägre bländartal (på grund av högre pixeltäthet) för att inte tappa skärpan. Med det sagt kan kameror med små sensorer som exempelvis 1/2,3″ behöva gå ned till bländartal f/5,6 för att inte ge oskarpa bilder.

Bilden nedan är fotograferad med drönare och för denna bild är bländartal f/5,6 ett bra val. Drönarens kamerasensor har högpixeltäthet (många pixlar på liten sensor) och kräver stor bländare för att inte tappa skärpa. Samtidigt tillåter den här typen av bild kort skärpedjup eftersom hela motivet är relativt långt ifrån kameran.

Men var inte rädd för att använda högre bländartal. Ibland är det nödvändigt att använda en bländare runt f/20, på grund av kompositionen eller att du vill använda en kortare slutartid och bilden överexponeras med en för lågt bländartal.

Bilden nedan är fotograferad med en systemkamera som har en mycket större sensor och ungefär samma antal pixlar, vilket gör det möjligt att använda mycket högre bländartal. Bilden kräver också längre skärpedjup eftersom förgrunden är relativt nära kamera i förhållande till bakgrunden. Alltså är en bländare på f/11 ett bra val.

Med jämförelsen nedanför kan du enkelt se vilken skillnad det är i skärpa mellan stor och liten bländare. Bilderna är inzoomad och den ena är fotograferad med bländare f/11 och den andra f/22. Kan du se vilken som är vilken?